cpbjtp

شیر نمونه گیری

  • شیر نمونه برداری آسپتیک *EPDM (استاندارد)

    شیر نمونه برداری آسپتیک *EPDM (استاندارد)

    برنامه های کاربردی

    ▪ شیر نمونه برداری آسپتیک سری بهداشتی باید هر بار قبل و بعد از نمونه برداری، عملیات استریلیزاسیون (SIP) را انجام دهد.این محیط توسط دیافراگم به طور مستقیم مهر و موم می شود، بدون خوردگی حفره ای و آسان برای تمیز کردن و نمونه برداری در هر زمان که به طور گسترده در زمینه آبجوسازی، آبجوسازی، لبنیات و داروسازی استفاده می شود.