cpbjtp

شیر ایمنی بهداشتی

 • سوپاپ ایمنی *مواد: 304/316L

  سوپاپ ایمنی *مواد: 304/316L

  اصول کارکرد، اصول جراحی، اصول عملکرد

  ●در شرایط عملیاتی عادی، شیر بسته باقی می ماند.

  ●فشار خاص با تنظیم فنر با مهره فشار تنظیم می شود.

  ● هنگامی که فشار در لوله ها بالاتر از فشار خاص باشد، شیر به طور خودکار باز می شود تا مایع از روی آن عبور کند تا فشار در لوله ها کاهش یابد.

  ● دریچه می تواند با دسته باشد تا باز شود.هنگامی که دستگیره در محل کار باز می ماند، مواد شوینده می تواند از شیرهای جریان عبور کند.