cpbjtp

پمپ بهداشتی

  • پمپ ساریتاری لوب (کلاف / نخ / فلنج)

    پمپ ساریتاری لوب (کلاف / نخ / فلنج)

    اصل عملیات

    پمپ روتور همچنین پمپ لوبی چرخشی، پمپ سه لوبی، پمپ کفی و غیره نامیده می شود. هنگامی که 2 روتور چرخان معکوس همزمان (با 2-4 دنده) می چرخند، نیروی مکش در ورودی (خلاء) تولید می کند که مواد را جذب می کند. تحویل داده شده.2 روتور محفظه روتور را به قسمت های کوچکتر تقسیم می کنند و به ترتیب «b ››d می چرخند.هنگامی که به موقعیت a می‌چرخد، فقط محفظه I با متوسط ​​پر می‌شود.هنگامی که به موقعیت می چرخد، محفظه B بخشی از محیط را در بر می گیرد، هنگامی که به موقعیت c می رود، محفظه A محیط را در بر می گیرد، و در نهایت به موقعیت می رود، سپس محفظه A، B و Il به هم متصل می شوند و محیط به خروجی منتقل می شود. .همانطور که این فرآیند تکرار می شود، ماده (مواد) به طور مداوم حمل می شود.