cpbjtp

شیر چک بهداشتی

  • شیر چک *جعبه/شفت: AISI 316L

    شیر چک *جعبه/شفت: AISI 316L

    اصول کارکرد، اصول جراحی، اصول عملکرد

    • هنگامی که فشار سیال از فشار اعمال شده توسط فنر پمپ بیشتر شود، شیر باز می شود.هنگامی که دو فشار از هم جدا می شوند.فشار کوتر قوی‌تر به ویو اجازه می‌دهد تا خم شود.